Компанийн мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл

Олон Улсын Хүүхдийн "Найрамдал" төв
УБ, СХД, 1-р хороо Баянголын ам
Улаанбаатар, 18170, Mongolia

Утас: 496-001, 496-009
Веб хуудас: www.nairamdal.mn


Компанийн мэдээлэл:

Олон Улсын Хүүхдийн "Найрамдал" төв нь 1979 оны 07-р сарын 19-ний өдөр байгуулагдсан. Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамны ажлын хүрээ, Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын харъяа Хүүхдийн амралт, чөлөөт цагийн үйлчилгээ явуулдаг төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.
 


Олон Улсын Хүүхдийн "Найрамдал" төв ажил
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна