Компанийн мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл

Хөгжил дэх оролцооны төлөөх холбоо "Жи Си Эс" ТББ
СХД, 21-р хороо, Жаргалант тосгон, Рашаант хэсэг, Ухны ам 1-1
Улаанбаатар, Mongolia

Утас: 9663-6046
Веб хуудас: www.gcs.or.kr


Компанийн мэдээлэл:

"Жи Си Эс" ТББ нь БНСУ-д төвтэй дэлхийн 6 оронд олон улсын хөгжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллага юм. Монгол улсад 2002 оноос хойш орон нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 2010 оноос Орон нутгийн хөгжлийн сургалтын төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэн иргэн төвтэй орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилго тавин ажиллаж байна.


Хөгжил дэх оролцооны төлөөх холбоо "Жи Си Эс" ТББ ажил
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна