Компанийн мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл

Broadway chain restaurant
ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж
Улаанбаатар, 15170, Mongolia

Утас: 331124
Веб хуудас: www.broadway.mn


Компанийн мэдээлэл:

Рестораны чиглэлээр 2002 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд одоо зах зээлд байр сууриа эзлэн, тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.


Broadway chain restaurant ажил
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна