Компанийн мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл

gobimirage camp
Umnugobi Dalanzadgad 'Unurgobi LLC'
Dalanzadgad, 46089, Mongolia

Утас: 88080837, 88464988
Веб хуудас: www.gobimirage.mn


Компанийн мэдээлэл:

Өмнөговь аймгийн Даланзадгадад үйл ажиллагаа явуулдаг "Өнөрговь" компаний "Gobi Mirage" жуулчны бааз. Манай жуулчны бааз 2005 онд байгуулагдсан тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг. 2006, 2008 оны Өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын шилдэг байгууллага, 2009 оны Монголын аялал жуулчлалын оны шилдэг баазаар шалгарч байсан. Манай байгууллагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах вебсайтаар зочилно уу!

www.gobimirage.mn


gobimirage camp ажил
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна