Компанийн мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл

Төвшин Шанхат ХХК
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо, үйлдвэрчний гудамж, ОБ-Капиталын байр, 6 давхар
Улаанбаатар, 46089, Mongolia

Утас: 99804174
Веб хуудас: -


Компанийн мэдээлэл:

Төвшин Шанхат ХХК нь Өмнөговь аймаг жуулчны баазын үйл ажиллагаа явуулдаг. Говийн баян бүрд1,2 гэсэн 2 жуулчний баазтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.


Төвшин Шанхат ХХК ажил
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна