Хотоор үзэх / Улаанбаатар
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо
Байршил:Улаанбаатар, 17030
Оруулсан:2018-02-21
Компани: Bank sanhuu
 
Ажлын байранд тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг
Байршил:Улаанбаатар, 13300
Оруулсан:2018-02-12
Компани: The Ritz-Carlton
 
The Ritz-Carlton seeks to employ a Room Attendants,To undertake the cleaning of bedrooms and bathrooms and public...
Байршил:Улаанбаатар
Оруулсан:2018-02-09
Компани: MIT
 
Ажлын ачаалал даах, хариуцлагатай, хичээнгүй, хувийн зохион байгуулалттай, өөртөө итгэлтэй, мэргэжлээрээ тогтвор...
Байршил:Улаанбаатар, 17020
Оруулсан:2018-02-06
Компани: Mongolia One Energy
ОХУ-тай худалдан авалтын гэрээ хэлцэл хийх Бараа бүтээгдэхүүний захиалга хийх Хил гаалийн бүрдүүлэлт, төмөр замын...
Байршил:Улаанбаатар, 17020
Оруулсан:2018-02-06
Компани: Mongolia One Energy
ОХУ-тай худалдан авалтын гэрээ хэлцэл хийх Бараа бүтээгдэхүүний захиалга хийх Хил гаалийн бүрдүүлэлт, төмөр замын...
Байршил:Улаанбаатар, 17020
Оруулсан:2018-02-06
Компани: Mongolia One Energy
ОХУ-тай худалдан авалтын гэрээ хэлцэл хийх Бараа бүтээгдэхүүний захиалга хийх Хил гаалийн бүрдүүлэлт, төмөр замын...
Байршил:Улаанбаатар, 17020
Оруулсан:2018-02-06
Компани: Mongolia One Energy
ОХУ-тай худалдан авалтын гэрээ хэлцэл хийх Бараа бүтээгдэхүүний захиалга хийх Хил гаалийн бүрдүүлэлт, төмөр замын...
Байршил:Улаанбаатар, 17020
Оруулсан:2018-02-06
Компани: Mongolia One Energy
ОХУ-тай худалдан авалтын гэрээ хэлцэл хийх Бараа бүтээгдэхүүний захиалга хийх Хил гаалийн бүрдүүлэлт, төмөр замын...
Байршил:Улаанбаатар, 18030
Оруулсан:2018-02-05
Компани: Nomin 45 SUH
Хариуцсан орцны цэвэрлэгээг чанартай хийх
Байршил:Улаанбаатар, 14190
Оруулсан:2018-01-09
Компани: МОННЭП
Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, санхүү менежментийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Санхүү, нягтлан...